पिन कोड सर्च

रत्नागिरि पिन कोड - Pin Code Of रत्नागिरि पिन कोड नंबर

रत्नागिरि के सभी 661पिन कोड की सूची

क्र सं डाक घर पिन कोड तालुक शहर वितरण प्रकार
1 Abaloli S.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
2 Adavali B.O 415802 Lanja रत्नागिरि Delivery
3 Ade B.O 415714 Dapoli रत्नागिरि Delivery
4 Adivare S.O 416707 Chiplun रत्नागिरि Delivery
5 Adkhaltari B.O 415714 Dapoli रत्नागिरि Delivery
6 Adre B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
7 Adur S.O (Ratnagiri) 415705 Guhagar रत्नागिरि Delivery
8 Agarwaingani B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
9 Agave B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
10 Agave B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
11 Ajiwali B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
12 Akale B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
13 Alore S.O 415603 Chiplun रत्नागिरि Delivery
14 Alsure B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
15 Ambav B.O 415804 Chiplun रत्नागिरि Delivery
16 Ambav B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
17 Ambavali B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
18 Ambavali S.O 415730 Khed रत्नागिरि Delivery
19 Ambaye B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
20 Ambdas B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
21 Ambed Budruk S.O 415637 Chiplun रत्नागिरि Delivery
22 Ambitgaon B.O 415641 Chiplun रत्नागिरि Delivery
23 Ambolgad B.O 415806 Rajapur रत्नागिरि Delivery
24 Amdave B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
25 Anari B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
26 Angale B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
27 Angavali B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
28 Anjanari B.O 415803 Lanja रत्नागिरि Delivery
29 Anjanvel B.O 415634 Chiplun रत्नागिरि Non-Delivery
30 Anjarla S.O 415714 Dapoli रत्नागिरि Delivery
31 Ansure B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
32 Antravali B.O 415610 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
33 Aravali B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
34 Are B.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
35 Argaon B.O 415643 Lanja रत्नागिरि Delivery
36 Asage B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
37 Asgani B.O 415708 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
38 Asgoli B.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
39 Ashti B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
40 Asond B.O 415711 Dapoli रत्नागिरि Delivery
41 Asore B.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
42 Astan B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
43 Asud B.O 415713 Dapoli रत्नागिरि Delivery
44 Asurda B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
45 Avashi B.O 415722 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
46 Ayani B.O 415708 Chiplun रत्नागिरि Delivery
47 Bagave Wadi B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
48 Bahiravali B.O 415727 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
49 Bamnoli B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
50 Bamnoli B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
51 Bankot B.O 415208 Mandangad रत्नागिरि Delivery
52 Bapere B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
53 Basani B.O 415629 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
54 Belari Budruk B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
55 Beni Budruk B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
56 Bhade B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
57 Bhadkamba B.O 415801 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
58 Bhalavali B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
59 Bhambed B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
60 Bharane S.O 415621 Khed रत्नागिरि Delivery
61 Bhatgaon B.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
62 Bhatye B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
63 Bhelsai B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
64 Bhile B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
65 Bhoke B.O 415639 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
66 Bhom B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
67 Bhoo S.O 416713 Rajapur रत्नागिरि Delivery
68 Bhopan B.O 415711 Dapoli रत्नागिरि Delivery
69 Bijghar B.O 415715 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
70 Biwali B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
71 Boraj B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
72 Borgaon B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
73 Burambad B.O 415608 Snagmeshwar रत्नागिरि Delivery
74 Burambe Wadi B.O 416702 Chiplun रत्नागिरि Delivery
75 Burondi S.O 415720 Dapoli रत्नागिरि Delivery
76 Chafavali B.O 415807 Chiplun रत्नागिरि Delivery
77 Chafe B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
78 Chandor B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
79 Charveli B.O 415619 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
80 Chave B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
81 Chickalgaon B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
82 Chikhali B.O 415609 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
83 Chikhali B.O 415724 Guhagar रत्नागिरि Delivery
84 Chinchavali B.O 415640 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
85 Chinchghar B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
86 Chinchghar B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
87 Chinchghari B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
88 Chinchkhari B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
89 Chindravale B.O 415728 Guhagar रत्नागिरि Delivery
90 Chiplun H.O   H.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
91 Chirni B.O 415605 Khed रत्नागिरि Delivery
92 Chiveli B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
93 Choravane B.O 415803 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
94 Choravane B.O 415718 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
95 Dabhil B.O 415711 Dapoli रत्नागिरि Delivery
96 Dabhol S.O 415706 Dapoli रत्नागिरि Delivery
97 Dabhole B.O 415803 Chiplun रत्नागिरि Delivery
98 Dahagaon B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
99 Dahivali Budruk B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
100 Dale B.O 415805 Rajapur रत्नागिरि Delivery
101 Dalvatane B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
102 Dande Adom B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
103 Dapoli S.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
104 Dasur B.O 416713 Rajapur रत्नागिरि Delivery
105 Dayal B.O 415710 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
106 Degaon B.O 415711 Dapoli रत्नागिरि Delivery
107 Dehen B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
108 Deole Ghera Prachitgad B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
109 Dervan B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
110 Deud B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
111 Devache Gothane B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
112 Devade B.O 415801 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
113 Devadhe S.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
114 Devale S.O 415807 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
115 Devghar B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
116 Devhare B.O 415208 Mandangad रत्नागिरि Delivery
117 Devihasol B.O 416713 Rajapur रत्नागिरि Delivery
118 Devrukh S.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
119 Dhakmoli B.O 415641 Chiplun रत्नागिरि Delivery
120 Dhamanand S.O 415718 Khed रत्नागिरि Delivery
121 Dhamandevi B.O 415605 Khed रत्नागिरि Delivery
122 Dhamani B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
123 Dhamani B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
124 Dhamanse B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
125 Dhamapur B.O 415608 Chiplun रत्नागिरि Delivery
126 Dhamnavane B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
127 Dhaulwali B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
128 Dhopave B.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
129 Dhopeshwar B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
130 Dhutroli B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
131 Dingni B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
132 Dodavali B.O 415728 Guhagar रत्नागिरि Delivery
133 Donavali B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
134 Dongar B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
135 Donivade B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
136 Dorle B.O 415626 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
137 Durgawadi B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
138 Fungus B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
139 Furus B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
140 Furus S.O 415710 Chiplun रत्नागिरि Delivery
141 Ganeshgule B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
142 Ganpatipule B.O 415615 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
143 Gavade Ambere B.O 415626 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
144 Gavane B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
145 Gavkhadi S.O 415626 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
146 Gharadi B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
147 Ghativale B.O 415803 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
148 Ghera Rasalgad B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
149 Ghodavali B.O 415639 Sanmeshwar रत्नागिरि Delivery
150 Ghude B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
151 Gimvi B.O 415702 Guhagar रत्नागिरि Delivery
152 Golap B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
153 Golavali B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
154 Golawashi B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
155 Gondhale B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
156 Gothane Doniwade B.O 416705 Rajapur रत्नागिरि Delivery
157 Gothe B.O 415208 Mandangad रत्नागिरि Delivery
158 Goval B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
159 Govil B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
160 Guhagar S.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
161 Gunade B.O 415722 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
162 Haral B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
163 Harche B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
164 Harcheri B.O 416712 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
165 Hardakhale B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
166 Harnai S.O 415713 Dapoli रत्नागिरि Delivery
167 Harpude B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
168 Hasol Tarf Saundal B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
169 Hatade B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
170 Hativ B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
171 Hatkhamba S.O 415619 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
172 Hedali B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
173 Hedavi S.O 415728 Guhagar रत्नागिरि Delivery
174 Holi B.O 415805 Rajapur रत्नागिरि Delivery
175 Humbri B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
176 Ibrahimpattan B.O 416712 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
177 Ilne B.O 415714 Dapoli रत्नागिरि Delivery
178 Indavati B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
179 Isavali B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
180 Jaigad S.O 415614 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
181 Jaitapur S.O 415805 Rajapur रत्नागिरि Delivery
182 Jalgaon B.O 415712 Chiplun रत्नागिरि Non-Delivery
183 Jamage B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
184 Jamage B.O 415716 Dapoli रत्नागिरि Delivery
185 Jambhari B.O 415613 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
186 Jamsud B.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
187 Javade B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
188 Jawalethar B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
189 Juwathi B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
190 Kadavali B.O 415605 Khed रत्नागिरि Delivery
191 Kadivali B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
192 Kadwad B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
193 Kadwai S.O 415609 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
194 Kajarikar Mohalla B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
195 Kajirda B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
196 Kajurli B.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
197 Kalamani Budruk B.O 415621 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
198 Kalamani Khurd B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
199 Kalambaste B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
200 Kalambaste B.O 415610 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
201 Kalambat B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
202 Kalambat B.O 415641 Chiplun रत्नागिरि Delivery
203 Kalambushi B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
204 Kalamundi B.O 415702 Chiplun रत्नागिरि Delivery
205 Kalbadevi B.O 415629 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
206 Kalkavane B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
207 Kalsavali B.O 416705 Rajapur रत्नागिरि Delivery
208 Kalsur Koundhar B.O 415724 Guhagar रत्नागिरि Delivery
209 Kaluste B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
210 Kalzondi B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
211 Kamathe B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
212 Kaneri B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
213 Kangwai B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
214 Kanhe B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
215 Kankadi B.O 415803 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
216 Kapad Gaon B.O 415619 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
217 Kapre B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
218 Kapsal B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
219 Karak B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
220 Karambavane B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
221 Karambele Tarf Devale B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
222 Karanjani B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
223 Karanjgaon B.O 415720 Dapoli रत्नागिरि Delivery
224 Karavali B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
225 Karbhatale B.O 415610 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
226 Karbude B.O 415639 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
227 Karde B.O 415713 Dapoli रत्नागिरि Delivery
228 Karji S.O 415727 Khed रत्नागिरि Delivery
229 Karjuve B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
230 Karla B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
231 Karli B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
232 Karul B.O 415719 Guhagar रत्नागिरि Delivery
233 Kasai B.O 415718 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
234 Kasar Kolwan B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
235 Kasarveli B.O 415629 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
236 Kasba S.O (Ratnagiri) 415610 Chiplun रत्नागिरि Delivery
237 Kase B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
238 Kashedi B.O 415640 Chiplun रत्नागिरि Delivery
239 Kasheli B.O 416707 Rajapur रत्नागिरि Delivery
240 Katali Sagave B.O 416709 Rajapur रत्नागिरि Delivery
241 Katavali B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
242 Katroli B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
243 Kaundhar Tamhane B.O 415702 Chiplun रत्नागिरि Delivery
244 Kelambe B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
245 Kelavali B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
246 Kelawali B.O 415726 Chiplun रत्नागिरि Delivery
247 Kelne B.O 415605 Khed रत्नागिरि Delivery
248 Kelshi S.O 415717 Dapoli रत्नागिरि Delivery
249 Kelye B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
250 Kespuri B.O 415620 Chiplun रत्नागिरि Delivery
251 Khadpoli B.O 415603 Chiplun रत्नागिरि Delivery
252 Khalgaon S.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
253 Khanavali B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
254 Khanu B.O 415803 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
255 Kharvate B.O 416705 Rajapur रत्नागिरि Delivery
256 Kharvate B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
257 Khavadi B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
258 Khavati S.O 415640 Khed रत्नागिरि Delivery
259 Khed (RTG) S.O 415709 Khed रत्नागिरि Delivery
260 Khed City S.O 415709 Chiplun रत्नागिरि Non-Delivery
261 Khedashi B.O 415639 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
262 Kherdi B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
263 Kherdi S.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
264 Khodade B.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
265 Khopad B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
266 Khopi S.O 415715 Khed रत्नागिरि Delivery
267 Khorninko B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
268 Kirbet B.O 415801 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
269 Kirduve B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
270 Kochari B.O 415802 Lanja रत्नागिरि Delivery
271 Kodavali B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
272 Kokare B.O 415608 Chiplun रत्नागिरि Delivery
273 Kolamb B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
274 Kolambe B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
275 Kolambe(S) B.O 415637 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
276 Kolbandre B.O 415711 Dapoli रत्नागिरि Delivery
277 Koldhe B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
278 Kolisare B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
279 Kolke Wadi B.O 415603 Chiplun रत्नागिरि Delivery
280 Kolthare B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
281 Kolvande B.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Delivery
282 Kolwan Chuna B.O 416705 Rajapur रत्नागिरि Delivery
283 Kolwan Khadi B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
284 Kondge B.O 415643 Lanja रत्नागिरि Delivery
285 Kondivali B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
286 Kondivare B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
287 Kondmala B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
288 Kondsur Budruk B.O 416707 Rajapur रत्नागिरि Delivery
289 Kondye B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
290 Kondye B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
291 Kondye B.O 416702 Chiplun रत्नागिरि Delivery
292 Koregaon B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
293 Korle B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
294 Kosbi B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
295 Kosumb B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
296 Kot B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
297 Kotapur B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
298 Kotavali B.O 415722 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
299 Kotawada S.O 415617 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
300 Kotluk B.O 415703 Guhagar रत्नागिरि Delivery
301 Kudali B.O 415613 Guhagar रत्नागिरि Delivery
302 Kudavale B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
303 Kulvandi B.O 415715 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
304 Kumbale B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
305 Kumbhad B.O 415715 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
306 Kumbharkhani B.O 415607 Chiplun रत्नागिरि Delivery
307 Kumbharli B.O 415602 Chiplun रत्नागिरि Delivery
308 Kumbhavade B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
309 Kundi B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
310 Kurang B.O 415643 Lanja रत्नागिरि Delivery
311 Kurdhunda B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
312 Kurne B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
313 Kurtade B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
314 Kurwal Jawali B.O 415718 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
315 Kutgiri B.O 415702 Guhagar रत्नागिरि Delivery
316 Kutra B.O 415607 Chiplun रत्नागिरि Delivery
317 Kuvarbav S.O 415639 Ratnagiri रत्नागिरि Non-Delivery
318 Kuve B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
319 Kuveshi B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
320 Ladghar B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
321 Lanja S.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
322 Latwan S.O 415202 Mandangad रत्नागिरि Delivery
323 Lavel S.O 415708 Khed रत्नागिरि Delivery
324 Lavgan B.O 416712 Lanja रत्नागिरि Delivery
325 Lote S.O (Ratnagiri) 415722 Khed रत्नागिरि Delivery
326 Lowale B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
327 Mabhale B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
328 Madban B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
329 Mahalunge B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
330 Majal B.O 416701 Lanja रत्नागिरि Delivery
331 Majgaon B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
332 Makhajan S.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
333 Malan B.O 415724 Guhagar रत्नागिरि Delivery
334 Maldoli B.O 415628 Chiplun रत्नागिरि Delivery
335 Malghar B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
336 Malgund S.O 415615 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
337 Mandangad S.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
338 Mandivali B.O 415203 Dapoli रत्नागिरि Delivery
339 Mandki B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
340 Mandva B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
341 Mani B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
342 Manjare B.O 415620 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
343 Maral B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
344 Margatamhane S.O 415702 Chiplun रत्नागिरि Delivery
345 Markandi S.O 415605 Chiplun रत्नागिरि Non-Delivery
346 Masrang B.O 415609 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
347 Masu B.O 415726 Guhagar रत्नागिरि Delivery
348 Math B.O 415803 Lanja रत्नागिरि Delivery
349 Matwan B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
350 Mavlange B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
351 Meghi B.O 415807 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
352 Mervi B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
353 Mhapral B.O 415203 Mandangad रत्नागिरि Delivery
354 MIDC (RTG) S.O 415639 Chiplun रत्नागिरि Delivery
355 Miland B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
356 Miravane B.O 415701 Chiplun रत्नागिरि Delivery
357 Mirjole B.O 415639 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
358 Mirya B.O 415612 Ratnagiri रत्नागिरि Non-Delivery
359 Mithgavane B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
360 Mohane B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
361 Moor B.O 416704 Rajapur रत्नागिरि Delivery
362 Moravane B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
363 Morde B.O 415804 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
364 Moroshi B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
365 Morvande B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
366 Mosam B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
367 Muchari B.O 415611 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
368 Mudhe Tarf Sawarda B.O 415606 Chiplun रत्नागिरि Delivery
369 Mugij B.O 415716 Dapoli रत्नागिरि Delivery
370 Mumbake B.O 415727 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
371 Mundhar B.O 415719 Guhagar रत्नागिरि Delivery
372 Mundhe B.O 415602 Chiplun रत्नागिरि Delivery
373 Murdav B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Non-Delivery
374 Murde B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
375 Murshi B.O 415801 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
376 Murtavade B.O 415641 Chiplun रत्नागिरि Delivery
377 Murud B.O 415713 Dapoli रत्नागिरि Delivery
378 Musad B.O 415605 Khed रत्नागिरि Delivery
379 Nachane B.O 415639 Chiplun रत्नागिरि Delivery
380 Nakhare B.O 415616 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
381 Nanar B.O 416702 Rajapur रत्नागिरि Delivery
382 Nandgaon (CPN) S.O 415607 Chiplun रत्नागिरि Delivery
383 Nandgaon (Khed) B.O 415709 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
384 Nandivase B.O 415604 Chiplun रत्नागिरि Delivery
385 Nandivili B.O 415730 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
386 Nanij B.O 415803 Ratnagiri रत्नागिरि Delivery
387 Nante B.O 415712 Dapoli रत्नागिरि Delivery
388 Narduve B.O 415608 Sangmeshwar रत्नागिरि Delivery
389 Narvan B.O 415728 Guhagar रत्नागिरि Delivery
390 Nata S.O 415806 Rajapur रत्नागिरि Delivery
391 Natunagar B.O 415640 Khed (rtg) रत्नागिरि Delivery
392 Nayari B.O