पिन कोड सर्च

शिमोगा पिन कोड - Pin Code Of शिमोगा पिन कोड नंबर

शिमोगा के सभी 357पिन कोड की सूची

क्र सं डाक घर पिन कोड तालुक शहर वितरण प्रकार
1 Abbalagere B.O 577204 Shimoga शिमोगा Delivery
2 Achapura B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
3 Agaradahalli B.O 577227 Bhadravathi शिमोगा Delivery
4 Agasanahalli B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
5 Agraharamuchadi B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
6 Agumbe S.O 577411 Tirthahalli शिमोगा Delivery
7 Amatekoppa B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
8 Ambaragodlu B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
9 Ambaragoppa B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
10 Ambligola B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
11 Anandapuram S.O (Shimoga) 577412 Sagar शिमोगा Delivery
12 Anavatti S.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
13 Anaveri S.O 577243 Bhadravathi शिमोगा Delivery
14 Anjanapura B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
15 Antharagange B.O 577245 Bhadravati शिमोगा Delivery
16 APMC Yard Shikaripura Town S.O 577427 Shikaripura शिमोगा Non-Delivery
17 Arabilichi B.O 577233 Bhadravathi शिमोगा Delivery
18 Arakere B.O 577233 Bhadravati शिमोगा Delivery
19 Aralagodu B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
20 Aralapura B.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
21 Aralasurali B.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
22 Aralihalli B.O 577233 Bhadravathi शिमोगा Delivery
23 Arasalu B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
24 Arasinagere B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
25 Arga S.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
26 Arhatolalu B.O 577243 Bhadravathi शिमोगा Delivery
27 Avinahalli S.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
28 Ayanur S.O 577211 Shimoga शिमोगा Delivery
29 B.Beeranahalli B.O 577227 Shimoga शिमोगा Delivery
30 B.Dodderi B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
31 Baganakatte B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
32 Balekoppa B.O 577423 Shimoga शिमोगा Delivery
33 Bandigudda B.O 577301 Bhadravathii शिमोगा Delivery
34 Barandur S.O 577245 Bhadravati शिमोगा Delivery
35 Barur B.O 577431 Sagar शिमोगा Delivery
36 Basavani B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
37 Begur(Shikaripur) B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
38 Beguvalli B.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
39 Bejjavalli S.O 577232 Thirthahalli शिमोगा Delivery
40 Belagavi B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
41 Bellur(Hosanagar) B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
42 Belur(Sagar) B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
43 Bennur B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
44 Bhadra Colony B.O 577301 Bhadravathi शिमोगा Delivery
45 Bhadra Reservoir Project S.O 577115 Bhadravati शिमोगा Delivery
46 Bhadrapura B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
47 Bhadravathi Hudco Colony S.O 577301 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
48 Bhadravathi Jannapura S.O 577301 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
49 Bhadravathi New Model Colony S.O 577301 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
50 Bhadravathi Old Town S.O 577301 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
51 Bhadravathi Paper Town S.O 577302 Bhadravati शिमोगा Delivery
52 Bhadravathi Railway Stn S.O 577301 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
53 Bhadravati H.O   H.O 577301 Bhadravati शिमोगा Delivery
54 Bhanukuli B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
55 Bharangi B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
56 Bharathipura B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
57 Bheemanakere B.O 577418 Hosanagar शिमोगा Delivery
58 Bheemanakone B.O 577417 Sagar शिमोगा Delivery
59 Bidare B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
60 Bidarehalli B.O 577436 Hosanagara शिमोगा Delivery
61 Bilavani B.O 577428 Sorab शिमोगा Delivery
62 Biliki B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
63 Brahmanakappige B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
64 Brahmanamanchale B.O 577431 Sagar शिमोगा Delivery
65 Bullapura B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
66 Byacodu B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
67 Byranakoppa B.O 577416 Shimoga शिमोगा Delivery
68 Chadaravalli B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
69 Chakkodabylu B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
70 Chandragutti B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
71 Chikjambur B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
72 Chikjogihalli B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
73 Chordi B.O 577423 Shimoga शिमोगा Delivery
74 Churchugundi B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
75 Dasarakallahalli B.O 577227 Bhadravathi शिमोगा Delivery
76 Demlapura B.O 577422 Tirthahalli शिमोगा Delivery
77 Devangi S.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
78 Devarahalli B.O 577301 Bhadravati शिमोगा Delivery
79 Doddagoppenahalli B.O 577302 Bhadravathi शिमोगा Delivery
80 Donabaghatta B.O 577229 Bhadravati शिमोगा Delivery
81 Dooravasapura B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
82 Dyavanahalli B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
83 Gajanur B.O 577202 Shimoga शिमोगा Delivery
84 Gama B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
85 Gandinagar-sagar S.O 577401 Sagar शिमोगा Non-Delivery
86 Gangur B.O 577301 Bhadravathi शिमोगा Delivery
87 Garaga B.O 577213 Tirthahalli शिमोगा Delivery
88 Genasinakuni B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
89 Gendla B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
90 Gilalagundi B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
91 Gonibeedu B.O 577115 Bhadravati शिमोगा Delivery
92 Gopala Extension S.O 577205 Shimoga शिमोगा Delivery
93 Gouthmapura B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
94 Gudavi B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
95 Guddekere B.O 577411 Tirthahalli शिमोगा Delivery
96 Guddekoppa B.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
97 Gulladahalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
98 Guthi Yedehalli B.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
99 Hadigallu B.O 577422 Tirthahalli शिमोगा Delivery
100 Hadonahalli B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
101 Haihole B.O 577202 NA शिमोगा Delivery
102 Halaga B.O 577220 Tirthahalli शिमोगा Delivery
103 Halagalale B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
104 Halesorab B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
105 Halugadde B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
106 Hamsagaru B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
107 Hanagere B.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
108 Haniya B.O 577418 Hosanagara शिमोगा Delivery
109 Hansawadi B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
110 Haramaghatta B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
111 Harathalu B.O 577412 Hosanagara शिमोगा Delivery
112 Haridravathi B.O 577412 Hosanagara शिमोगा Delivery
113 Harige B.O 577433 Shikarpur शिमोगा Delivery
114 Harishi B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
115 Harnahalli S.O 577416 Shimoga शिमोगा Delivery
116 Harogoppa B.O 577214 Sagar शिमोगा Delivery
117 Harogulige B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
118 Harohithlu B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
119 Hebbarige B.O 577417 Sagar शिमोगा Delivery
120 Hebbige B.O 577452 Hosanagara शिमोगा Delivery
121 Heche B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
122 Heddaripura B.O 577436 Hosanagar शिमोगा Delivery
123 Heddur B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
124 Heggodu B.O 577432 Thirthahalli शिमोगा Delivery
125 Hirejambur B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
126 Hirekasavi B.O 577428 Sorab शिमोगा Delivery
127 Hiremane B.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
128 Hirenallur B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
129 Hiriyur B.O 577302 Bhadravathi शिमोगा Delivery
130 Hithla S.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
131 Holalur S.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
132 Holebenavalli B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
133 Holehonner S.O 577227 Bhadravati शिमोगा Delivery
134 Honnesara S.O 577417 Sagar शिमोगा Delivery
135 Hosa Agrahara B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
136 Hosabale B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
137 Hosagadde B.O 577411 Tirthahalli शिमोगा Delivery
138 Hosagodnakoppa B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
139 Hosahalli B.O 577202 Shimoga शिमोगा Delivery
140 Hosanagar S.O 577418 Hosanagara शिमोगा Delivery
141 Hosudi B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
142 Hosur(Shikaaripur) B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
143 Hosur-anandapuram B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
144 Hulidevarabana B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
145 Hulikal B.O 577448 Hosanagar शिमोगा Delivery
146 Humcha S.O 577436 Hosanagara शिमोगा Delivery
147 Humchadakatte B.O 577436 Tirthahalli शिमोगा Delivery
148 Hunasakatte Junction B.O 577115 Bhadravati शिमोगा Delivery
149 Huruli B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
150 Huruli B.O 577424 Tirthahalli शिमोगा Delivery
151 Iduvani B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
152 Issur B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
153 J.P.S.Colony B.O 577302 Bhadravati शिमोगा Non-Delivery
154 Jade S.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
155 Jakkinakoppa B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
156 Jayanagar Nd B.O 577201 Shimoga शिमोगा Delivery
157 Jog Falls S.O 577435 Sagar शिमोगा Delivery
158 Jog Falls View B.O 577435 Sagar शिमोगा Delivery
159 K.B.Circle B.O 577452 Hosanagara शिमोगा Delivery
160 Kachinakatte B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
161 Kadasur B.O 577436 Sorab शिमोगा Delivery
162 Kadathur B.O 577432 Thirthahalli शिमोगा Delivery
163 Kadekal B.O 577203 Shimoga शिमोगा Delivery
164 Kadenandihalli B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
165 Kagenahalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
166 Kagodu B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
167 Kallihal B.O 577233 Bhadravati शिमोगा Delivery
168 Kalmane B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
169 Kalmane(Sagar) B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
170 Kambadahal Hosur B.O 577115 Bhadravati शिमोगा Delivery
171 Kammachi B.O 577436 Hosanagara शिमोगा Delivery
172 Kanle B.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
173 Kannangi B.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
174 Kappanahalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
175 Kargal Colony S.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
176 Karunapura B.O 577424 Thirthahalli शिमोगा Delivery
177 Kattehakklu B.O 577415 Thirthahalli शिमोगा Delivery
178 Kawalgundi S.O 577229 Bhadravathi शिमोगा Delivery
179 Kawrihaklu B.O 577411 Tirthahalli शिमोगा Delivery
180 Keladi B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
181 Kenchanala B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
182 Kendalbailu B.O 577411 Tirthahalli शिमोगा Delivery
183 Kerehalli B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
184 Keshavapura B.O 577422 Sagar शिमोगा Delivery
185 Khandika B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
186 Kittadahalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
187 Kodakani B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
188 Koduru B.O 577418 Hosanagara शिमोगा Delivery
189 Kogar B.O 577421 NA शिमोगा Delivery
190 Kolagi B.O 577433 Shikarpur शिमोगा Delivery
191 Kommanahalu B.O 577225 Shimoga शिमोगा Delivery
192 Konandur S.O 577422 Tirthahalli शिमोगा Delivery
193 Kongavalli B.O 577416 Shimoga शिमोगा Delivery
194 Kortikere B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
195 Kote Gangur B.O 577204 Shimoga शिमोगा Delivery
196 Kotethariga B.O 577418 Hosanagara शिमोगा Delivery
197 Krishnarajendrapete-shimoga S.O 577202 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
198 Kubatur B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
199 Kudli B.O 577227 Shimogai शिमोगा Delivery
200 Kudligere S.O 577233 Bhadravati शिमोगा Delivery
201 Kudumallige B.O 577232 Tirthahalli शिमोगा Delivery
202 Kuduvalli B.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
203 Kugve B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
204 Kukke B.O 577232 Tirthahalli शिमोगा Delivery
205 Kumsi S.O 577423 Shimoga शिमोगा Delivery
206 Kunchenahalli B.O 577225 Shimoga शिमोगा Delivery
207 Kuppagadde B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
208 Kuruvalli Ndt B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
209 Kuskur B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
210 KVV Shankaraghattta S.O 577451 Bhadravati शिमोगा Delivery
211 Linganamakki B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
212 Madakechilur B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
213 Madasurlingadahalli B.O 577434 Sagar शिमोगा Delivery
214 Mahishi B.O 577232 Tirthahalli शिमोगा Delivery
215 Makkimane B.O 577415 Thirthahalli शिमोगा Delivery
216 Malalagadde B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
217 Malali B.O 577425 Sagar शिमोगा Delivery
218 Malalur B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
219 Malavagoppa B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
220 Mallapura(Sorab) B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
221 Mallenahalli B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
222 Malur B.O 577232 Tirthahalli शिमोगा Delivery
223 Malur B.O 577433 Shikarpur शिमोगा Delivery
224 Maluru B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
225 Malve B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
226 Manchikoppa B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
227 Mandagadde S.O 577220 Thirthahalli शिमोगा Delivery
228 Mandaghatta B.O 577211 Shimoga शिमोगा Delivery
229 Mandli B.O 577202 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
230 Marathur B.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
231 Maravalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
232 Marketyard APMC-Shimoga S.O 577204 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
233 Maruthipura B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
234 Masthikatte S.O 577448 Hosanagar शिमोगा Delivery
235 Masur(Sagar) B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
236 Mathikai B.O 577452 Hosanagara शिमोगा Delivery
237 Mathimane B.O 577425 Hosanagar शिमोगा Delivery
238 Mathur B.O 577203 Shimoga शिमोगा Delivery
239 Mattikote B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
240 Mavali B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
241 Mavinakere B.O 577245 Bhadravati शिमोगा Delivery
242 Megaravalli S.O 577424 Tirthahalli शिमोगा Delivery
243 Melige B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
244 Melinabesige B.O 577418 Hosanagar शिमोगा Delivery
245 Melinasampalli B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
246 Moody B.O 577413 Soraba शिमोगा Delivery
247 Muguru B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
248 Mumbar B.O 577418 Hosanagar शिमोगा Delivery
249 Muniyur B.O 577436 Tirthahalli शिमोगा Delivery
250 Mutugoppe B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
251 Mydolalau B.O 577243 Bhadravati शिमोगा Delivery
252 Nagara-shimoga S.O 577425 Hosanagar शिमोगा Delivery
253 Nagarakodige B.O 577418 Hosanagar शिमोगा Delivery
254 Nagavalli B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
255 Nagodi B.O 577452 Hosanagara शिमोगा Delivery
256 Nalur B.O 577424 Thirthahalli शिमोगा Delivery
257 Nanditale B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
258 Narasapura B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
259 Navile B.O 577204 Shimoga शिमोगा Delivery
260 Neechadi B.O 577431 Sagar शिमोगा Delivery
261 Nelavagilu B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
262 New Hutha Ndt B.O 577302 Bhadravati शिमोगा Delivery
263 Nidige S.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
264 Nilskal B.O 577425 Hosanagar शिमोगा Delivery
265 Nisrani B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
266 Nittur S.O (Shimoga) 577452 Hosanagar शिमोगा Delivery
267 Nonabur B.O 577414 Thirthahalli शिमोगा Delivery
268 Padavagodu B.O 577434 Sagar शिमोगा Delivery
269 Pillanagere B.O 577227 Shimoga शिमोगा Delivery
270 Purappemane B.O 577417 Hosanagara शिमोगा Delivery
271 Purudal B.O 577205 Shimoga शिमोगा Delivery
272 Ramakrishnapura B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
273 Ravindranagr-shimoga S.O 577201 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
274 Ripponpet S.O 577426 Hosanagar शिमोगा Delivery
275 Ryave B.O 577425 Hosanagara शिमोगा Delivery
276 Sagar Bazar S.O 577401 Sagar शिमोगा Non-Delivery
277 Sagar H.O   H.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
278 Sagar Market Road S.O 577401 Sagar शिमोगा Non-Delivery
279 Sakunavalli B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
280 Salur B.O 577214 Shikarpur शिमोगा Delivery
281 Salur(Thirthahalli) B.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
282 Samanavalli B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
283 Sanda B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
284 Sankadahole B.O 577432 Thrithahalli शिमोगा Delivery
285 Santhekadur B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
286 Sanyasikodamaggi B.O 577243 Bhadravati शिमोगा Delivery
287 Saru B.O 577422 Thirthahalli शिमोगा Delivery
288 Sasaravalli B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
289 Seebinakere B.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
290 Settihalli B.O 577227 Shimoga शिमोगा Delivery
291 Shedgaru B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
292 Shigga B.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
293 Shikaripur S.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
294 Shimoga Ambedkarnagar S.O 577201 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
295 Shimoga District Office S.O 577201 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
296 Shimoga Doddapete S.O 577202 Shimoga शिमोगा Delivery
297 Shimoga H.O   H.O 577201 Shimoga शिमोगा Delivery
298 Shimoga Kote S.O 577202 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
299 Shimoga Market S.O 577202 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
300 Shimoga Railway Station S.O 577201 Shimoga शिमोगा Non-Delivery
301 Shiralakoppa S.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
302 Shiravanthe B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
303 Siddapura B.O 577301 Bhadravathi शिमोगा Delivery
304 Sidlipura B.O 577227 Bhadravati शिमोगा Delivery
305 Sindhuvadi B.O 577220 Tirthahalli शिमोगा Delivery
306 Singanabidre B.O 577220 Tirthahalli शिमोगा Delivery
307 Sirigere B.O 577211 Shimoga शिमोगा Delivery
308 Siriyur B.O 577229 Bhadravati शिमोगा Delivery
309 Sirur B.O 577424 Thirthahalli शिमोगा Delivery
310 Sogane B.O 577222 Shimoga शिमोगा Delivery
311 Sonale B.O 577418 Hosanagara शिमोगा Delivery
312 Sorab S.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
313 Suguru B.O 577216 Shimoga शिमोगा Delivery
314 Sullali B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
315 Sunnadahalli B.O 577245 Bhadravaathi शिमोगा Delivery
316 Sunnadakoppa B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
317 Suntikoppa B.O 577401 Hosanagara शिमोगा Delivery
318 Suragihalli B.O 577427 Shikarpur शिमोगा Delivery
319 Sydarakallahalli B.O 577243 Bhadravathi शिमोगा Delivery
320 Syduru B.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
321 Tadagalale B.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
322 Tadasanahalli B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
323 Talagadde B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
324 Talagunda B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
325 Talaguppa S.O 577430 Sagar शिमोगा Delivery
326 Talale B.O 577426 Hosanagara शिमोगा Delivery
327 Talavata B.O 577421 Sagar शिमोगा Delivery
328 Tallur B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery
329 Tattur B.O 577433 Sorab शिमोगा Delivery
330 Tavanandi B.O 577429 Sorab शिमोगा Delivery
331 Telagunda B.O 577419 Sorab शिमोगा Delivery
332 Thagarthi S.O 577431 Sagar शिमोगा Delivery
333 Thallikatte B.O 577227 Bhadravati शिमोगा Delivery
334 Thenginakoppa B.O 577414 Tirthahalli शिमोगा Delivery
335 Thirthahalli S.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Delivery
336 Thirthahalli Town S.O 577432 Tirthahalli शिमोगा Non-Delivery
337 Thirthamathur B.O 577415 Tirthahalli शिमोगा Delivery
338 Thuppur B.O 577423 Shimoga शिमोगा Delivery
339 Togarsi S.O 577433 Shikarpur शिमोगा Delivery
340 Tudur S.O 577226 Tirthahalli शिमोगा Delivery
341 Tumary B.O 577453 Sagar शिमोगा Delivery
342 Udri B.O 577433 Sagar शिमोगा Delivery
343 Udugani B.O 577428 Shikarpur शिमोगा Delivery
344 Ulavi S.O 577434 Sorab शिमोगा Delivery
345 Ullur B.O 577412 Sagar शिमोगा Delivery
346 Umblebylu B.O 577115 Shimoga शिमोगा Delivery
347 Untoorkatte B.O 577432 Thirthahalli शिमोगा Delivery
348 Urgadur B.O 577203 Shimoga शिमोगा Delivery
349 Varadamoola B.O 577417 Sagar शिमोगा Delivery
350 Veerannana Benavalli B.O 577211 Shimoga शिमोगा Delivery
351 Vidyanagar Shimoga S.O 577203 Shimoga शिमोगा Delivery
352 Vinobanagar Shimoga S.O 577204 Shimoga शिमोगा Delivery
353 Yedehalli B.O 577227 Bhadravathi शिमोगा Delivery
354 Yedjigalamane B.O 577401 Sagar शिमोगा Delivery
355 Yedur B.O 577448 Hosanagara शिमोगा Delivery
356 Yelagere B.O 577433 Shikarpur शिमोगा Delivery
357 Yennekoppa B.O 577413 Sorab शिमोगा Delivery

पिन कोड क्या है शिमोगा,India ?

List of all Pincodes of शिमोगा,India ?

How many Post Offices are there in शिमोगा ,India ?

There are total 357 Post Offices in शिमोगा ,India with other details.

क्या आप जानते है ?

शिमोगामें कुल 357 डाक घर व पिन कोड है

There are total 30 districts in KARNATAKA state in which Shimoga is one of them, that is very famous and growing district of KARNATAKA. Total 42 places list of Shimoga district with Pin code, taluk, division, sub division, circle, region, and contacts are available on Address Adda. There are so many blocks in Shimoga District like Abbalagere B.O, Achapura B.O, Agaradahalli B.O, Agasanahalli B.O, Agraharamuchadi B.O, Agumbe S.O, Amatekoppa B.O, Ambaragodlu B.O, Ambaragoppa B.O, Ambligola B.O, Anandapuram S.O (Shimoga), Anavatti S.O, Anaveri S.O, Anjanapura B.O, Antharagange B.O, APMC Yard Shikaripura Town S.O, Arabilichi B.O, Arakere B.O, Aralagodu B.O, Aralapura B.O, Aralasurali B.O, Aralihalli B.O, Arasalu B.O, Arasinagere B.O, Arga S.O, Arhatolalu B.O, Avinahalli S.O, Ayanur S.O, B.Beeranahalli B.O, B.Dodderi B.O etc. All pin codes of all blocks and taluks of Shimoga is available here.

What is my Pincode?

Don't know your pincode ? Worry not. Pincode.App provides an easy yet effective pincode finder tool to tell the exact pincode of your location on a click of button.

Click "Locate My Pincode" button to know the exact pincode of your location.You can also use the Pincode finder tool to search the pincode by post office State,City,District,Taluk and by Name.

Locate My Pincode

What is PIN Code number ?

Indian Postal Services use Postal Index Number(PIN) also called as Pincode for numbering Post Offices. PIN Code is a 6 digit numerical code used to find delivery Post Offices in India. The PIN codes provided by Indian Postal Services are divided in 9 zones. The first digit represents the region,second digits represents the sub-region whereas the third digit represents the district of that particular region.

Find Out More

अन्य प्रचलित पिन कोड