पिन कोड सर्च

रोहतास पिन कोड - Pin Code Of रोहतास पिन कोड नंबर

रोहतास के सभी 264पिन कोड की सूची

क्र सं डाक घर पिन कोड तालुक शहर वितरण प्रकार
1 A. Kala B.O 802226 Bikramganj रोहतास Delivery
2 A. Saraiya B.O 821312 Dehri On Sone रोहतास Delivery
3 Akorha B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
4 Akorhi B.O 821301 Akorhi रोहतास Delivery
5 Akorhi Bazar S.O 821301 Akorhi Gola रोहतास Delivery
6 Alampur B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
7 Amaon Baraon B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
8 Amaura B.O 821309 Dehri On Sone रोहतास Delivery
9 Amiyawar B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
10 Amjhore Camp S.O 821302 Rohtas रोहतास Delivery
11 Amoura B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
12 Andore B.O 802213 Dinara रोहतास Delivery
13 Ararua B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
14 Arthu B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
15 Atimi B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
16 Awarhi B.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
17 B. Kaithi B.O 821309 Nasriganj रोहतास Delivery
18 Babhnaul S.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
19 Babhni B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
20 Bad B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
21 Bahuara B.O 802216 Dawath रोहतास Delivery
22 Baknaura B.O 821311 Dehri On Sone रोहतास Delivery
23 Balthari B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
24 Banjari S.O 821303 Rohtas रोहतास Delivery
25 Bank B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
26 Baradih B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
27 Baraila B.O 821111 Sasaram रोहतास Delivery
28 Baraon B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
29 Baraon Kala B.O 821306 Dehri रोहतास Delivery
30 Bararhi B.O 821305 Dehri रोहतास Delivery
31 Barhari B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
32 Barhutikala B.O 821107 NA रोहतास Delivery
33 Barkadih B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
34 Barki Akorhi B.O 802215 Nokha रोहतास Delivery
35 Barki Kharari B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
36 Barki Mahuli B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
37 Basadihan B.O 802213 Dinara रोहतास Delivery
38 Basudeo Dehri B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
39 Baulia S.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
40 Belvaiyan B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
41 Belwain B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
42 Belwan B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
43 Bensagar B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
44 Bhadokhra B.O 821312 Dehri On Sone रोहतास Delivery
45 Bhaluahi B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
46 Bhalunidham B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
47 Bhanpur B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
48 Bhelari B.O 802215 Bikramganj रोहतास Delivery
49 Bhitari Bandh B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
50 Bikramganj S.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
51 Bishambhrpur B.O 802218 Dinara रोहतास Delivery
52 Bisheni Kala B.O 802219 Rajpur रोहतास Delivery
53 Bishunpur B.O 802219 Dehri On Sone रोहतास Delivery
54 Burhan Road B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
55 Burhwal B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
56 Chandanpura B.O 821312 Tilouthu रोहतास Delivery
57 Chandarkaihti B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
58 Chandi B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
59 Chanp B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
60 Chatara B.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
61 Chenari S.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
62 Chhatauna B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
63 Chhotki Chenari B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
64 Chilheuon B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
65 Chitokhar B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
66 Chunhatta B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
67 Daidhan B.O 821112 Kochas रोहतास Delivery
68 Dalmianagar S.O 821305 Dehri रोहतास Delivery
69 Danwar B.O 821309 Dehri On Sone रोहतास Delivery
70 Daranagar B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
71 Daraon B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
72 Darigaon B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
73 Darihat S.O 821306 Dehri रोहतास Delivery
74 Dawath S.O 802226 Dawath रोहतास Delivery
75 Dehi B.O 821113 Chenari रोहतास Delivery
76 Dehri BMP S.O 821307 Dehri रोहतास Non-Delivery
77 Dehri R S S.O 821307 Dehri रोहतास Non-Delivery
78 Dehri-on-sone S.O 821307 Dehri रोहतास Delivery
79 Deo B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
80 Deokhaira B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
81 Dhanaw English B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
82 Dhanej B.O 821107 Kargahar रोहतास Delivery
83 Dhangain B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
84 Dhanhara B.O 821309 Dehri On Sone रोहतास Delivery
85 Dharkandha B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
86 Dharupur B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
87 Dhawani B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
88 Dhowdarh B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
89 Dibhia B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
90 Dighita B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
91 Dinara S.O (Rohtas) 802213 Dinara रोहतास Delivery
92 Doiya B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
93 Dumari B.O 821104 Sheosagar रोहतास Delivery
94 Dumari Sahpur B.O 821111 Sheosagar रोहतास Delivery
95 Durgadi B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
96 Eghara B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
97 Gachhai B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
98 Gamhariya B.O 821301 Akorhi Gola रोहतास Delivery
99 Gandhi Path S.O 821115 Sasaram रोहतास Non-Delivery
100 Gangouli B.O 821305 Dehri रोहतास Delivery
101 Ganj Bharsara B.O 802218 Dinara रोहतास Delivery
102 Gara B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
103 Garh Nokha S.O 802215 Garh Nokha रोहतास Delivery
104 Ghordiha B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
105 Ghosia B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
106 Ghosia Kala B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
107 Gorakh Parasi B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
108 Gorari S.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
109 Gori B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
110 Goshaldih B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
111 Gotapa B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
112 Gotpa B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
113 Gunsej B.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
114 Harihar Ganj S.O (Rohtas) 821310 Nasriganj रोहतास Non-Delivery
115 Hathini B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
116 Hurka B.O 821312 Dehri On Sone रोहतास Delivery
117 Imirtha B.O 802221 Bikramganj रोहतास Delivery
118 Indrapuri S.O 821308 Tilouthu रोहतास Delivery
119 Itriya B.O 802220 Karakat रोहतास Delivery
120 Jabra B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
121 Jaipur B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
122 Jamorhi B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
123 Jamroh B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
124 Jamuhar B.O 821305 Dehri On Sone रोहतास Delivery
125 Jeena B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
126 Jhalkhoria B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
127 Jigana B.O 802213 Sanjhauli रोहतास Delivery
128 Jonhi B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
129 K. Mahdeo B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
130 Kachhwa S.O (Rohtas) 821309 Nasriganj रोहतास Delivery
131 Kajhain B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
132 Kanchanpur B.O 821305 Dehri On Sone रोहतास Delivery
133 Kaniyari B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
134 Karahansi B.O 802215 Bikramganj रोहतास Delivery
135 Karakat B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
136 Kargahar S.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
137 Karma B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
138 Karma Pathkhaulia B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
139 Karmaini B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
140 Karup Indrahiyan B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
141 Karup Itwa B.O 802214 Karakat रोहतास Delivery
142 Karwandia B.O 821305 Dehri On Sone रोहतास Delivery
143 Khairhan B.O 821305 Dehri On Sone रोहतास Delivery
144 Khanaithi B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
145 Kharari B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
146 Khirion B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
147 Khudru B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
148 Khuria B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
149 Kirhindi B.O 821111 Sasaram रोहतास Delivery
150 Koath S.O 802216 Dawath रोहतास Delivery
151 Kochas S.O 821112 Kochas रोहतास Delivery
152 Konar B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
153 Kopsar B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
154 Kuchila B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
155 Kund B.O 802213 Dinara रोहतास Delivery
156 Kushdihra B.O 821311 Dehri On Sone रोहतास Delivery
157 Kusumhara B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
158 Laheri B.O 821112 Sasaram रोहतास Delivery
159 Lilwachh B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
160 Mahdewa B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
161 Mahrajganj B.O 821312 Dehri On Sone रोहतास Delivery
162 Mahroh B.O 802213 Bikramganj रोहतास Delivery
163 Mahuari B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
164 Maidhara B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
165 Majhigawan B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
166 Malwar B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
167 Mamrejpur B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
168 Mangraon B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
169 Mani B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
170 Manikpur Bastipur B.O 821305 Dehri रोहतास Delivery
171 Manipur B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
172 Marojhian B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
173 Masauna B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
174 Meari Bazar S.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
175 Medinipur B.O 821310 Nasriganj रोहतास Delivery
176 Mednipur B.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
177 Mohanpur B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
178 Mokar B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
179 Motha B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
180 Mujrarh B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
181 Munji B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
182 Muodihan B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
183 Muradabad B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
184 Muriyar B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
185 Nad B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
186 Nadaon B.O 802218 Dinara रोहतास Delivery
187 Nahauna B.O 821305 Dehri On Sone रोहतास Delivery
188 Nasriganj S.O 821310 Nasriganj रोहतास Delivery
189 Natwar Khurd B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
190 Natwar S.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
191 Nauhatta B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
192 Nauhatta B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
193 Nawadih B.O 821308 Rohtas रोहतास Delivery
194 Nawadih Karma B.O 821302 Tilouthu रोहतास Delivery
195 New Area Sasaram S.O 821115 Sasaram रोहतास Non-Delivery
196 Nishan Nagar Baddi B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
197 Nonhar B.O 802212 Bikramganj रोहतास Delivery
198 Nonsari B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
199 Osaon B.O 821309 Dehri On Sone रोहतास Delivery
200 Pachpokhari B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
201 Pahleza B.O 821305 Dehri रोहतास Delivery
202 Panapur B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
203 Panjer B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
204 Pararia B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
205 Parariya B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
206 Parchha B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
207 Parsar B.O 821309 Dehri On Sone रोहतास Delivery
208 Paruhar B.O 821306 Dehri रोहतास Delivery
209 Pawani B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
210 Penar B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
211 Pipra B.O 821107 Sasaram रोहतास Delivery
212 Puhpi B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
213 Raipur Chore B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
214 Rajandih B.O 802219 Dehri On Sone रोहतास Delivery
215 Rajpur B.O 802218 Bikramganj रोहतास Delivery
216 Rajpur S.O (Rohtas) 802219 Dehri रोहतास Delivery
217 Ramdihra B.O 821312 Tilouthu रोहतास Delivery
218 Rehal B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
219 Rohtas S.O 821311 Rohtas रोहतास Delivery
220 Ruphatha B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
221 Sadokhar B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
222 Samahuta B.O 821309 Nasriganj रोहतास Delivery
223 Samardihan B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
224 Sanjhauli S.O 802220 Nokha रोहतास Delivery
225 Sarai B.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
226 Saraon B.O 802218 Dinara रोहतास Delivery
227 Saraon B.O 821310 Akorhi Gola रोहतास Delivery
228 Sasaram Bazar S.O 821115 Sasaram रोहतास Non-Delivery
229 Sasaram H.O   H.O 821115 Sasaram रोहतास Delivery
230 Sasaram Local Board S.O 821115 Sasaram रोहतास Non-Delivery
231 Semra B.O 802215 Bikramganj रोहतास Delivery
232 Semri B.O 802211 Dawath रोहतास Delivery
233 Sewahi B.O 821312 Tilouthu रोहतास Delivery
234 Shankarpuri B.O 821308 Dehri रोहतास Delivery
235 Sheosagar S.O 821111 Sheosagar रोहतास Delivery
236 Sikarian Ultenganj B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
237 Sikrour B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery
238 Silari B.O 821111 Sasaram रोहतास Delivery
239 Sioruan B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
240 Sirkhinda B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
241 Sisirit B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
242 Sisirita B.O 802217 Sasaram रोहतास Delivery
243 Siyawak B.O 802219 Dehri On Sone रोहतास Delivery
244 Sohagi B.O 821306 Dehri On Sone रोहतास Delivery
245 Sokhara B.O 802219 Dehri On Sone रोहतास Delivery
246 Suara B.O 802219 Dehri On Sone रोहतास Delivery
247 Sujatpur B.O 802213 Dinara रोहतास Delivery
248 Surajpura S.O 802221 Surajpura रोहतास Delivery
249 Takia Bazar S.O 821113 Sasaram रोहतास Delivery
250 Taraon B.O 821310 Dehri On Sone रोहतास Delivery
251 Tararh B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
252 Telari B.O 821108 Chenari रोहतास Delivery
253 Tendua B.O 802215 Sasaram रोहतास Delivery
254 Tenduni Chauk S.O 802212 Bikramganj रोहतास Non-Delivery
255 Tetrarh B.O 821301 Akorhi Bazar रोहतास Delivery
256 Thakurai Parasia B.O 821310 Nokha रोहतास Delivery
257 Thanua B.O 821111 Sheosagar रोहतास Delivery
258 Tilain B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
259 Tilokhar B.O 821304 Rohtas रोहतास Delivery
260 Tilouthu S.O 821312 Tilouthu रोहतास Delivery
261 Torni B.O 821111 Sasaram रोहतास Delivery
262 Turk Bigha B.O 821310 Nasriganj रोहतास Delivery
263 Udaipur B.O 802220 Bikramganj रोहतास Delivery
264 Ugahni B.O 821104 Chenari रोहतास Delivery

पिन कोड क्या है रोहतास,India ?

List of all Pincodes of रोहतास,India ?

How many Post Offices are there in रोहतास ,India ?

There are total 264 Post Offices in रोहतास ,India with other details.

क्या आप जानते है ?

रोहतासमें कुल 264 डाक घर व पिन कोड है

There are total 38 districts in BIHAR state in which Rohtas is one of them, that is very famous and growing district of BIHAR. Total 42 places list of Rohtas district with Pin code, taluk, division, sub division, circle, region, and contacts are available on Address Adda. There are so many blocks in Rohtas District like A. Kala B.O, A. Saraiya B.O, Akorha B.O, Akorhi B.O, Akorhi Bazar S.O, Alampur B.O, Amaon Baraon B.O, Amaura B.O, Amiyawar B.O, Amjhore Camp S.O, Amoura B.O, Andore B.O, Ararua B.O, Arthu B.O, Atimi B.O, Awarhi B.O, B. Kaithi B.O, Babhnaul S.O, Babhni B.O, Bad B.O, Bahuara B.O, Baknaura B.O, Balthari B.O, Banjari S.O, Bank B.O, Baradih B.O, Baraila B.O, Baraon B.O, Baraon Kala B.O, Bararhi B.O etc. All pin codes of all blocks and taluks of Rohtas is available here.

What is my Pincode?

Don't know your pincode ? Worry not. Pincode.App provides an easy yet effective pincode finder tool to tell the exact pincode of your location on a click of button.

Click "Locate My Pincode" button to know the exact pincode of your location.You can also use the Pincode finder tool to search the pincode by post office State,City,District,Taluk and by Name.

Locate My Pincode

What is PIN Code number ?

Indian Postal Services use Postal Index Number(PIN) also called as Pincode for numbering Post Offices. PIN Code is a 6 digit numerical code used to find delivery Post Offices in India. The PIN codes provided by Indian Postal Services are divided in 9 zones. The first digit represents the region,second digits represents the sub-region whereas the third digit represents the district of that particular region.

Find Out More

अन्य प्रचलित पिन कोड